Làng Sen, quê Bác ngát hương hoa
Phong cảnh hữu tình, chẳng muốn xa
Dãy trúc bên đường vươn đón khách
Hàng dâm dọc ngõ dẫn thăm nhà
Đơn sơ mái lá, vài gian nhỏ
Vang vọng lòng người Lãnh tụ ca
Bốn biển, năm châu cùng ngưỡng mộ
Xóm nghèo trí lớn rạng sơn hà