Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2016 08:50, số lượt xem: 300

Tạo hoá, can chi, giở độc chiêu
Thằng ăn không hết, đứa treo niêu
Kẻ tìm lạc thú, điên ngày tháng
Người kiếm áo cơm, cực sớm chiều
Cỏ rác gặp thời, thành trụ cột
Nhân tài thất thế, hoá liêu xiêu
Bởi chưng nghiệp báo còn chưa hết
Nghịch cảnh, trái ngang... mới quá nhiều