Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2016 09:49, số lượt xem: 456

Vo tròn thiên hạ, nắm trong tay;
Vận số quân vương đã đặt bày:
Bao kẻ mưu mô giành thế lực;
Một đàn phản loạn đợi vần xoay.
Trung lương ngay thẳng nhiều oan trái;
Cơ hội, lựa thời dễ đổi thay.
Vua sáng, tôi hiền, đâu có mấy?
Ngai vàng muôn thuở vốn lung lay.