Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2020 13:44, số lượt xem: 112

Con gái, nhiều cô, chỉ thích tiền
Sợ vương bổn phận, ngại nhân duyên
Cầm cu bồ bịch qua cơn hứng
Lột ví nhân tình hưởng kiếp tiên
Thoải mái chi tiêu nhờ kẻ dại
Dễ dàng đổi phận bởi người điên
Nuôi con là cách mưu bòn rút
Siêu cướp - Nữ hùng! Việc quả nhiên