Rượu vào, mọi thứ lại chui ra
Tai nạn giao thông,.. khéo “bỏ bà”
Hý hửng, phơi bầy mưu kế hiểm
Huênh hoang, để lộ chuyện toàn gia
Loạn tâm, nhầm lẫn, thù thành bạn
Rối trí, u mê, quạ hoá gà
Nát rượu, bét nhè, không bản lĩnh
Vợ hờn, con tủi, lủi cho xa