Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2017 15:25, số lượt xem: 647

Ngọt bùi, đắng chát,... tám mươi niên
Thế sự, nhân tâm trải nỗi niềm
Đức sáng, cây đời bao trái ngọt
Nhân lành, gia cảnh trọn bình yên
Mẹ cha phúc hậu truyền con cháu
Tôn tử công thành rạng tổ tiên
Đại thọ, tuổi đời: trăm có lẻ
Chúc mừng: Trí lực cứ vô biên