Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2019 09:29, số lượt xem: 335

Thất thập - Tuổi cao - đã vượt qua
Bên nhau, song thọ, ấm êm nhà
Trưởng thừnh, tôn tử khơi hy vọng
Thanh thản, phu thê sống thuận hoà
Phúc đức tổ tiên truyền hậu thế
Bảng vàng con cháu rạng ông cha
Họ hàng, làng xã thêm thân thiết
Đẹp mãi cây đời nở rộ hoa