Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2016 06:52, số lượt xem: 261

Mừng con tiến sỹ rạng danh gia;
Cây phúc tươi xanh, toả mát nhà:
Trí lớn, công cao, bền vượng lộc;
Nhân lành, trái ngọt, ngát hương hoa.
Danh thơm tài đức còn lưu mãi;
Ân nghĩa, thân tình chẳng cách xa.
Nền nếp, gia phong lo trọn vẹn;
Đối nhân, xử thế giữ hài hoà.