Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2016 08:55, số lượt xem: 239

1- Tuổi con, tuổi cháu người ta
Bao lần giáp mặt, như là không quen;
Đến khi bày cỗ, thu tiền,
Thiếp mời tình cảm, chẳng phiền ngại chi.
2- Gặp cha mẹ, miệng im ri;
Gặp quan trên, miệng tức thì chào thưa.
3- Nực cười: Người ghét, của ưa;
Nghĩa tình không có, tiền thừa bỏ đâu?
4-Bởi ham phú quý, sang giàu,
Không yêu, cũng cưới, nỗi đau suốt đời.
5- Quanh năm chè rượu, chơi bời;
Cửa nhà rách nát, trách Trời bất công.
6- Chua ngoa, luôn miệng chửi chồng;
Đua đòi ăn diện,...lại mong chi tiền.
7- Nhà nghèo, cuộc sống bình yên;
Nhà giàu, tranh của, đoạt quyền gắt gao.
8- Bởi chưng chức trọng, quyền cao;
Cha già, mẹ yếu,...giấu vào nhà kho.
9- Anh em ruột thịt, thờ ơ;
Thấy người quyền thế, lại mơ kết tình.
10- Gặp người nghèo khó mà khinh;
Đến khi lỡ vận, hỏi mình sao đây?
11- Cầu kinh, niệm Phật đêm ngaỳ;
Bất nhân, bất hiếu, lòng đầy dã tâm.
12- Qua cầu, rút ván, quên ân;
Có hay bạn tốt đang dần lánh xa?
13- Chẳng lo chăm sóc mẹ già;
Chờ ngày mẹ chết, làm ma thu lời.
14- Cái kim trong bọc cũng lòi;
Gieo gió, gặt bão! Ắt Trời chẳng dung.