Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2017 10:35, số lượt xem: 214

Có tiền, mở miệng, họ im ri
Vô sản, nói ra, tích sự gì
Thiên hạ chê bai, người rẻ rúng
Chó gà xa lánh, khỉ quay đi
Đồng tiền dẫn lối, mau giành thế
Nén bạc đưa đường, dễ tạo uy
Mọi việc trên đời đều có giá
Lương tâm, tài đức,... có là chi