Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2016 07:35, số lượt xem: 325

M ái ấm yên bình, ai cũng mê!
Đây nơi con cháu vẫn đi về
Thăm nom cha mẹ, lòng trung hiếu;
Họp mặt gia đình, dạ hả hê.
Mừng thấy anh em xây nghiệp lớn;
Vui trong tình nghĩa sáng làng quê.
Tương lai tươi sáng là nhân quả;
Giữ lấy gia phong đã có nề!