Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2018 10:37, số lượt xem: 226

Suy nghĩ, lựa lời, hãy nói ra
Kẻo vương “khẩu nghiệp”, khó an hoà
Một câu tuỳ tiện gây hờn oán
Vài ý ngông cuồng khiến xót xa
Ngạo mạn, không chừng, vô đạo đức
Khiêm nhường, chẳng phải kém tài ba
Lời hay, ý đẹp,... tăng nhân phẩm
Uốn lưỡi sao cho mãi mặn mà