Xuân về, xin chúc một đôi câu
Khu phố văn minh, sạch, đẹp, giầu
Nhà cửa khang trang, kinh tế mạnh
Gia đình êm ấm, nghĩa tình sâu
Già luôn mạnh khoẻ, thêm trường thọ
Trẻ rạng công danh, thoả nguyện cầu
Toàn đảng, toàn dân đồng hiệp lực
Cho nguồn hạnh phúc mãi bền lâu