Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2020 17:53, số lượt xem: 135

Muôn sự - nhân gian - bởi tai Trời
Mà sao trộm cướp khắp nơi nơi
Đẻ con, dậy dỗ, nuôi mầm loạn
Sinh giặc, cưu mang, tạo hận đời
Bách tính, muôn dân, Trời sắp đặt
Ngàn hư, vạn lỗi, kiểu Trời chơi
Dở hay, đâu phải không dưng đến
Trần thế điêu linh - Lỗi ở Trời