Thầy thuốc, lương y, tựa mẹ hiền
Cứu người, trị bệnh, phúc vô biên
Phục sinh, giải tử, dầy tâm Phật
Cải lão, hoàn đồng, sẵn phép tiên
Mất ngủ, quên ăn,... nhiều vất vả
Rủi may, oan nghiệt,... lắm ưu phiền
Hy sinh thầm lặng! Nào ai biết
Thầy thuốc, công lao hệt mẹ hiền