Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2018 11:45, số lượt xem: 201

Mỗi người mỗi vẻ, thú vui chơi
Diễn sử qua thơ, cũng tuyệt vời
Nào phải ước mong đua với thế
Chẳng qua tâm nguyện góp cho đời
Mấy dòng ccô đọng, sao không nhớ
Trang sử oai hùng, chớ để rơi
Uống nước nhở nguồn, truyền thống đẹp
Quên đi tâm sự cứ đầy vơi