Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2018 10:18, số lượt xem: 175

Thật thà, lương thiện, mấy ai giầu
Chẳng được kế thừa, của ở đâu
Lợi dụng chức quyền, nhiều kế hiểm
Bán buôn hàng giả, lắm mưu sâu
Tham lam, trơ tráo, thừa trò độc
Thủ đoạn, đảo điên, đủ phép mầu
Ăn hiếp, vơ càn, giầu bất chính
Coi chừng quả báo, chẳng còn lâu