Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2020 15:30, số lượt xem: 1281

Làm dâu trăm họ, khó vô cùng
Gặp mẹ thông minh, với bố khùng
Hiểu biết, cảm thông, còn dễ hợp
Ngu đần, soi mói, tất nhiên xung
Chiều đời, không khéo, may thành rủi
Lựa thế, chẳng tài, kiết hoá hung
Lắm mẹ, nhiều cha - Xoay chẳng xuể
Làm dâu trăm họ, khó vô cùng