Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2017 09:04, số lượt xem: 333

Nhân gian, khiếm khuyết, mấy ai không
Giao hảo vươn lên, vững cộng đồng
Quyết trí sửa thân, rồi mãn nguyện
Kiên trì phấn đấu, ắt thành công
Đồng tâm, hợp lực rời sông núi
Cộng sức, chung lòng thắng bão giông
Đoàn kết, khiêm nhường là sức mạnh
Phát huy truyền thống giống Tiên Rồng