Có quyền, có lợi! Vốn xưa nay
Chức trọng, quyền cao, phúc lộc đầy
Phấn đấu, luyện rèn,... luôn cần mẫn
Bon chen, luồn lách,... vẫn mê say
Công danh, bùa ngải, nhiều oan trái
Phú quý, mồi câu, lắm gắt gay
Chìm đắm, điên cuồng nuôi ảo vọng
Coi chừng hứng lấy nỗi chua cay