Bạt ngàn hoa lá, khắp nơi nơi,
Đà Lạt mộng mơ, đẹp quá trời;
Máy ảnh ghi hình không thể thiếu,...
Giữa hè, xuân tiết vẫn không vơi.