Bởi thời hiện đại lắm văn minh,
Lẫn lộn bao nhiêu chuyện nặng mình.
Cha mẹ tuổi cao, đùn dưỡng lão;
Vợ chồng trục trặc, mặc con sinh.
Say mê hưởng lạc, quen vô cảm;
Vui thú ganh đua, thiếu nghĩa tình.
Nhắm mắt, điên cuồng theo mốt mới;
Mặc đời chê trách, mặc người khinh.