Rô bốt đa năng, thật diệu kỳ
Cận kề covid, chẳng hề chi
Đưa cơm, chuyển thuốc,... Nơi cần đến
Kháng khuẩn, quét nhà,... Chốn phải đi
Biết khóc, biết cười,... Tài đủ độ
Không ăn, không uống,... Sức đang thì
Đóng vai hộ lý, không lây nhiễm
Chăm sóc bệnh nhân! Đáng nể vì