Đầy mình, bệnh tật cứ triền miên
Người oán, kẻ hờn, dạ chẳng yên
Rung nhĩ, suy tim,... nhiều bệnh trọng
Buồn chân, mỏi gối,... lắm ưu phiền
Hay suy, car nghĩ - e trầm cảm
Dễ chán, mau buồn - sợ phát điên
Hậu vận, xem ra, đầy bức bối
Chỉ mong dễ ngủ để an nhiên