Tuần tiết, dâng hương, nhớ mẹ cha
Hiếu nhân chưa chuẩn, lệ tuôn nhoà
Công danh lận đận, lòng day dứt
Sự nghiệp lu mờ, dạ xót xa
Tích đức, bồi nhân, rời cám dỗ
Tu tâm, luyện chí, đạp phong ba
Động viên con cháu tôn nguồn cội
Phấn đấu vươn cao, rạng nếp nhà