Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 10:10, số lượt xem: 199

Duyên nợ trần gian, biết ngắn dài
Hôm nay, nào chắc, việc ngày mai
Thần nâng, Phật đỡ,... nên thành đạt
Quỷ dẫn, ma đưa,... khiến hoạ tai
Thọ yểu, tử sinh, Trời định đoạt
Sang hèn, vinh nhục, Đất an bài
Cho dù may rủi - Là nhân quả
Hành thiện! Lo chi thiếu lộc tài