Quê tôi: Nhân kiệt, địa linh trang
Hành Thiện, cửi canh, chiếm bảng vàng
Tiến sỹ, cử nhân,... đầy mọi chốn
Quan quyền, chức sắc,... khắp lân bang
“Thuần phong, mỹ tục!” Vua ban tặng
Lễ hội, tâm linh! Vốn tục làng
Đi khắp bốn phương, còn nhớ mãi:
Quê mình: Cá chép vượt tràng giang (*)

(*) Làng Hành Thiện có sông bao quanh, tạo ra hình cá chép đang quẫy đuôi vượt ra biển Đông.