Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2019 10:39, số lượt xem: 143

Đường đời muôn nẻo rẽ xa nhau
Gặp đấy! Lại lìa, chỉ trước, sau
Yêu, ghét, trọng, khinh,... cho dạ rối
Oán, thù, sân, hận,... để lòng đau
Hơn thua, giành giật - Con tim nát
Được mất, bon chen - Khúc ruột nhàu
Duyên nợ trả xong, đâu đã hết
Tàn dư, ký ức khiến mày chau