Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2019 09:00, số lượt xem: 312

Nợ đời phải trả, mới đa mang
Duyên phận, xem ra, lắm bẽ bàng
Chữ hiếu, chữ nhân luôn giữ thẳng
Vần xui, vần hạn cứ chen ngang
Vì duyên, chấp nhận bao gian khó
Bởi nợ, quen đi những lỡ làng
Gánh vác, lo toan hầu mọi việc
Nợ duyên, duyên nợ - Khó an khang