Gà đồi, lợn cỏ, lá rau xanh,...
Cơn gió rừng thông thấm mát lành,
Xe đón, xe đưa, người lịch lãm,
Yên bình, thanh thản,... chẳng đua tranh.