Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2019 14:08, số lượt xem: 284

Rèn tâm, luyện trí, dõi nhân gian
Trang mạng - Phép tiên! Khỏi luận bàn
Kiến thức- muôn điều - say học hỏi
Ảnh hình - khắp chốn - mệt thăm quan
Lời xuôi, ý ngược,... điều suy ngẫm
Sự thế, trò đời,... luật bảo an
Cách trở nghìn trùng, kề cận lại
Để cho xao xuyến những cung đàn