Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2016 15:28, số lượt xem: 258

Mỗi người cần có những niềm vui
Chia sẻ cùng nhau chút ngọt bùi
Lời nói động viên thêm sức sống
Tấm quà cứu đói bớt cơn sui
Bởi lòng nhân ái, tim an lạc
Tại dạ hờn ghen, óc sụt sùi
Kẻ quá dư thừa, luôn thấy thiếu
Ngày đêm toan tính, mất yên vui