Nữ hoàng duy nhất nước Nam ta
Bi kịch cuộc đời, nỗi sót sa
Chồng phụ: Trao duyên cho chị ruột(1)
Mẹ gian: Quên hận giết cha già(2)
Nhường ngôi, mang tội, xa hoàng tộc(3)
Tái giá, giảm điều hận kiếp hoa(4)
Mọi chuyện đều do ai dàn dựng(5)
Trẻ thơ, sao đảm việc sơn hà

(1)- Chồng Phật Kim là vua Trần Cảnh(Trần Thái Tông) sống với bà 12 năm vẫn không có con nên bị Thủ độ ép đón chị gái bà là Lý Thuận Thiên đang có mang 3 tháng với Trần Liễu(Anh của Trần Cảnh) về làm hoàng hậu để chắc chắn có người nối ngôi sau này.
(2)- Mẹ bà là Trần Thị Dung, vợ vua Lý Huệ Tông, đã không oán hận Thủ Độ ép chết chồng mình mà sau khi chồng chết lại còn lấy Thủ Độ làm chồng.
(3)- Lý Chiêu hoàng (Phật Kim) làm vua được một năm rồi nhường ngôi cho Trần Cảnh(Trần Thái Tông) và trở thành hoàng hậu ngày 01-12 Ất Dậu.Khi bà chết, đã không được chôn chung với tôn thất nhà Lý, mà phải chôn riêng ở phía Tây là hướng mặt trời lặn(một nơi đi vào cõi vĩnh hằng)
(4)- Năm bà 40 tuổi(1258), vua Thái Tông Trần Cảnh gả bà cho Lê Phụ Trần(Một tướng tài trong cuộc chống giặc Nguyên lần thứ nhất), họ sinh ra Trần Bình Trọng nổi tiếng là tấm gương trung nghĩa khi dân ta đánh đuổi quân Nguyên và môt con gái tên là Khuê được phong là Ưng Thuỵ công chúa.
(5)- Cuộc đời Phật Kim hoàn toàn do Trần Thủ Độ sắp sếp, dàn dựng.