Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2019 10:49, số lượt xem: 250

Lương y - Từ mẫu, vốn lừng danh
Cứu giúp muôn dân, tích phước lành
Tự trọng, nhân từ, không nhịn nhục(1)
Thẳng ngay, hiếu nghĩa, chẳng đua tranh
Giỏi giang bốc thuốc, dầy công đức
Khéo léo nuôi em, sẵn nhiệt thành(2)
Gắng sức, chung lòng vì đất nước(3)
Trong bùn, ngọc sáng vẫn long lanh

(1)- Do sai lầm của cuộc CCRĐ (1956, 1957), cụ bị xếp vào tầng lớp phú nông là giai cấp bóc lột (chỉ vì cụ có một hiệu thuốc bắc nhỏ) và bị một số kẻ ngu dốt, cơ hội, a dua, hỗn xược coi thường. Cụ đã không nhịn nhục và quyên sinh.
(2)- Ông, bà ngoại tôi đều mất sớm, để lại cho cha, mẹ tôi bốn người em nhỏ, dại. Cụ đã nuôi dưỡng, chăm sóc các em chu đáo và lập gia đình cho mọi người em đó.
(3)- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, cụ đã tham gia hoạt động cách mạng, là cơ sở để du kích qua lại đánh địch.