Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2016 07:04, số lượt xem: 448

Có quyền, lập tức sẽ ra tiền
Chẳng phải tranh giành, chẳng xỏ xiên
Lễ lạt – trò đời – thành vấn nạn
Phần trăm – lại thúng – lẽ đương nhiên
Dấu son có giá, hơn hàng độc
Chữ ký ra tiền, quá phép tiên
Bán chức, mua quyền là tất yếu
Cho dù nơm nớp sống không yên