Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2017 21:55, số lượt xem: 283

“Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”
Lời người thân thiết, ấm trong lòng
Tuyên ngôn độc lập rung trần thế
Khai quốc nhân quyền thấu núi sông
Thế giới ngậm hờn chân ác quỷ
Việt Nam phơi phới ngọn cờ hồng
Ba Đình lịch sử lưu truyền thuyết
Dẫn lối năm châu tới đại đồng