Xuân đến, khoe mình chốn chợ quê
Quất, đào, cây cảnh,...thoả đam mê
Chị mua quà tết, mừng xuân đến
Em bán hàng xuân, đón tết về
Nông sự thanh nhàn, say cảnh vật
Gia đình đoàn tụ, thắm phu thê
Trời cho lạnh để phô đồ ấm
Chợ tết, tình xuân, thoáng bộn bề