Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2020 08:28, số lượt xem: 112

Cách ly, covid, chợ lèo tèo
Thiết yếu dân sinh mới cố theo
Buôn bắc, bán nam đành chịu gác
Đi xuôi, về ngược tạm thời neo
Đồ ăn, thức uống dư tiềm lực
Chủ quán, dân mua bớt lộn lèo
Thẳng thắn, khẩn trương,.. phòng chống dịch
Chợ phiên, luôn nhớ: Khẩu trang đeo