Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2017 09:19, số lượt xem: 209

Phận gái, sinh ra gánh nợ đời
Rủi may khôn định, giót mưa rơi
Nguồn trong, tựa thế, tâm an lạc
Bến đục, vùi thân, dạ rối bời
Việc nước, việc nhà,... bao níu kéo
Công danh, sự nghiệp,... thảy buông lơi
Hy sinh, nhẫn nhịn vì ai đó
Sao nỡ vô tâm? Chớ nặng lời