Em đẹp, em xinh, em lớn nhanh
Ai ưng thì ới, chớ loanh quanh
Chủ em dễ tính, mua chừng rẻ
Em lại mượt mà, giọng ngọt thanh
Giữ của, trông nhà nghe hết ý
Đói no, sướng khổ,.. rất trung thành
Tốt phúc, nuôi em, thêm bổng lộc
Em về cho rạng cả công danh