Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 10:22, số lượt xem: 278

Một đời chèo lái, dẫn đò ngang
Thầm lặng hy sinh, chẳng bảng vàng
Chở khách sang bờ tìm mộng ước
Giúp người cập bến đến vinh quang
Bão giông - không quản! Thuyền mong tới
Đêm tối - chẳng nề! Khách muốn sang
Giáo chức nghỉ hưu, còn thấp thỏm
Tưởng như ai gọi vượt tràng giang