Vị tha, đại lượng, sống bao dung
Tài lộc, vui tươi,.. ắt điệp trùng
Tình nghĩa lâu bền, thêm tỉnh táo
Hận thù mờ nhạt, bớt mung lung
Anh em đồng cảm, luôn thân thiện
Chồng vợ tâm tình, mãi thuỷ chung
Nhường nhịn! Càng cao tầm vị thế
Trọn đời bình ổn, khỏi đao cung