Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2016 15:39, số lượt xem: 321

Rậm rịch mà sao chỉ thế thôi
Giận thân bất lực, hết xuân rồi
Bướm hoa, khi trước, luôn khao khát
Súng đạn, bây giờ, chỉ để chơi
Bề bộn mộng tình, mong gọi bạn
Dở dang cuộc ái, muốn kêu trời
Tìm đâu biệt dược cho son trẻ
Đừng để bẽ bàng, hận khó vơi