Ngày hội toàn dân náo nức lòng
Bầu người tài đức, việc non sông
Hội đồng các cấp nêu gương sáng
Đại diện cho dân toả ánh hồng
Dám nghĩ, dám làm, đầy trách nhiệm
Vì dân, vì nước, quyết thành công
Tay cầm lá phiếu - quyền dân chủ
Nghĩa vụ thiêng liêng giữa cộng đồng