Vừng dương ló sáng ở phương Đông
Khoan khoái, say sưa tắm nắng hồng
Đón nhận khí lành khi sáng sớm
Tìm nguồn thi hứng lúc đang đông
Nước non mở rộng nền dân chủ
Thế giới dựng xây cảnh đại đồng
Dưỡng sức, luyện tài, thêm trường thọ
Tuổi già vui khoẻ, thoả lòng mong