Bát cháo ngày ngày đãi bệnh nhân
Giảm vơi đau đớn, vững tinh thần
Thơm ngon, bổ dưỡng,... nhờ gia vị
Hy vọng, lạc quan,... bởi thiện tâm
Nghĩa cử rạng ngời, luôn khích lệ
Nhân tâm an lạc, mãi tri ân
Tấm lòng cao thượng đang lan toả
Tài đức lương y gấp bội phần