Nước nông, con giếc lội trong ao,
Rậm rịt quanh bờ, cỏ mọc cao;
Bống bớp nhăm nhe lao xuống đáy
Trai non ngơ ngẩn, muốn mò vào...
Biết bao quân tử chìm trong mộng;
Lắm bậc quân vương ngã lộn nhào.
Ao lạ - Của riêng! Ai đã giữ;
Xin đừng nuôi mộng: thử.... xem sao!