Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/09/2020 15:33, số lượt xem: 250

Anh em, ruột thịt, chẳng thương yêu
Hiếu nghĩa - xem ra - chỉ giáo điều
Cha mẹ xót xa, lòng nhức nhối
Cháu con bối rối, dạ liêu xiêu
Kính cha, trọng mẹ! Chưa tròn phận
Yêu cháu, quý con! Không đủ nhiều
Dưới kính, trên nhường! Sao lại thế
Phúc nhà, nào biết, được bao nhiêu