Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2019 19:32, số lượt xem: 182

Nhịn nhường dễ khiến bị cười khinh
Thẳng thắn, ngang nhiên khẳng định mình
Bản lĩnh, tự tin, không thể nhục
Quang minh, chính đại, ắt lên vinh
Rụt rè, ý tứ - không chân thực
Minh bạch, hồn nhiên - thấu nghĩa tình
Phải biết tuỳ cơ mà ứng biến
Cứ luôn nín nhịn, chẳng yên bình