Nhịn nhường dễ khiến bị cười khinh
Thẳng thắn, ngang nhiên khẳng định mình
Bản lĩnh, tự tin, không thể nhục
Quang minh, chính đại, ắt lên vinh
Rụt rè, ý tứ - không chân thực
Minh bạch, hồn nhiên - thấu nghĩa tình
Phải biết tuỳ cơ mà ứng biến
Cứ luôn nín nhịn, chẳng yên bình