Ở nhà, chống dịch, quyết tâm cao
Covid hiểm nguy! Chớ rước vào
Đại dịch toàn cầu gieo thảm hoạ
Cách ly xã hội bớt lao đao
Tạm ngừng mọi việc, không nôn nóng
Chặn đứng tai ương, gắng vượt rào
Bình tĩnh, kiên trì,.. cùng hợp tác
Tình người khởi sắc! Rạng Trời sao